Mensen met jonge kinderen gaan vaker de deur uit dan mensen zonder jonge kinderen. Dit geldt vooral voor de moeders. Werkende moeders met kinderen jonger dan twaalf jaar zijn 2,5 keer zo vaak op pad voor halen en brengen als werkende vaders.

Mensen met jonge kinderen vaker op pad
In 2003 gingen ouders met jonge kinderen gemiddeld 3,7 keer per dag op pad. Het gaat dan om 18-64-jarigen in een huishouden met minstens à©à©n kind jonger dan twaalf jaar. Samenlevenden zonder jonge kinderen verplaatsten zich minder vaak: gemiddeld 3,1 maal per dag.

Gezin met jonge kinderen in de spitsuurfase
De fase waarin ouders de zorg hebben voor jonge kinderen wordt wel aangeduid als de spitsuurfase. Vooral vrouwen verplaatsen zich in deze levensfase vaker. Moeders gingen ruim 4 maal per dag de deur uit. Vaders met jonge kinderen gingen minder vaak op stap, namelijk gemiddeld 3,4 maal op een dag.

Werkende en niet werkende moeders even vaak onderweg
Er is geen verschil in het aantal verplaatsingen tussen werkende en niet werkende moeders met jonge kinderen. Bij de vaders ligt dit anders. Werkende vaders verplaatsen zich vaker. Werkende mannen met jonge kinderen gingen 3,4 maal de deur uit, niet werkende vaders 2,9 keer.

Halen en brengen vooral moeders taak
In 2003 waren werkende moeders voor ruim een kwart onderweg voor halen of brengen, zoals het vervoeren van de kinderen van en naar school, crà¨che en sportvereniging. Bij werkende vaders was dit slechts in een op de acht gevallen het motief. Werkende moeders halen of brengen personen 2,5 keer zo vaak als werkende vaders.

bron:CBS