Het aantal mensen op het Indonesische eiland Java dat geen dak meer boven het hoofd heeft als gevolg van de aardbeving, loopt richting de 1,5 miljoen. Dat zegt de Indonesische minister Abuziral van sociale zaken. Hoewel het exacte aantal moeilijk te schatten is, denkt Oxfam Novib dat dit aantal in ieder geval realistischer is dan het eerder gecommuniceerde aantal van 300.000 tot 600.000 ontheemden.

Oxfam Novib heeft besloten haar noodhulpbudget voor Java te verhogen van 250.000 euro tot 700.000 euro. Gezien de enorme aantallen ontheemden zal de wederopbouwfase van het getroffen gebied veel tijd en geld in beslag nemen. Oxfam Novib roept dan ook op om te blijven storten op giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). Oxfam Novib is het Nederlandse lid van Oxfam International, een samenwerkingsverband van twaalf onafhankelijke ontwikkelingsorganisaties. Het gezamenlijk ideaal: een rechtvaardige wereld zonder armoede.

bron:Oxfam Novib