Op donderdag 3 augustus a.s. worden vertegenwoordigers van SBS Broadcasting B.V. uitgenodigd voor een hoorzitting. Dit naar aanleiding van een steekproefsgewijze periodieke controle op de naleving van de mediawettelijke regels met betrekking tot de reclamezendtijd.
Daarbij is vooralsnog een aantal overtredingen geconstateerd in de programma’s van Net 5, Veronica en SBS6.

Het Commissariaat voor de Media is van plan om bestuurlijke boetes van € 27.000,- (Net 5) en € 13.500,- (voor zowel Veronica als SBS6) op te leggen voor deze overtredingen.

Het gaat om overschrijding van de maximale duur van een telewinkelprogramma (Veronica), programmaonderbrekende reclame (Net 5, Veronica en SBS6) en telewinkelboodschappen die niet als zodanig herkenbaar zijn en niet duidelijk onderscheiden zijn van de andere programma’s (SBS6). Na de hoorzitting zal een besluit worden genomen over het al dan niet opleggen van een – of meer – bestuurlijke boetes en de definitieve hoogte daarvan.
 
bron:CvdM