Voor het eerst in ruim 20 jaar zullen werknemers van KPN actie voeren als de werkgever niet ingaat op de CAO- en Sociaal Plan-eisen in het ultimatum. 'In een uiterste poging om tot een resultaat te komen stellen wij, met andere vakbonden, vandaag een ultimatum.', aldus Daniëlle Wiek, bestuurder ABVAKABO FNV: 'Mocht er op 5 december 2005 niet tegemoet zijn gekomen aan onze eisen, dan zullen acties niet uitblijven.'

De belangrijkste eisen voor de CAO KPN zijn:
- Per 1 januari 2006 en per 1 januari 2007 een jaarlijkse structurele salarisverhoging van 2%
- Afspraken over een structurele pensioenregeling waarbij de werknemer kan uittreden bij 62,7 jaar tegen het huidige uitkeringsniveau. In combinatie met de levensloopregeling kunnen KPN'ers in de meeste gevallen op hetzelfde moment stoppen met werken als in de huidige regeling.
- Een goede afspraak over een nieuwe inkomensverzekering, die inkomstenderving bij (langdurige) (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid als gevolg van de invoering van WIA en WGA tegengaat;

Wiek: 'Onze achterban is geraadpleegd over de ontstane situatie en de actiecomità©s
worden op dit moment gevormd. Het ultimatum is duidelijk. Uiteraard hopen we dat de werkgever inziet dat er over een nieuwe CAO te praten valt. Maar het moet wel van twee kanten komen. Anders zijn acties van de gezamenlijke bonden straks een feit.'

bron:FNV