De Belastingdienst verstuurt sinds eind december ruim 5 miljoen berichten Zorgtoeslag en Huurtoeslag met daarin het bedrag dat in 2006 maandelijks aan zorg- of huurtoeslag wordt uitgekeerd. In een beperkt aantal gevallen blijkt dit bedrag te hoog te zijn, omdat het gebaseerd is op een lager inkomen dan de aanvrager heeft opgegeven.

Het betreft gevallen waarin mensen een zogenoemd ‘voorloop-streepje’ hebben geplaatst voor het inkomen, wat door het systeem van de Belastingdienst als een min wordt gelezen. Het betreffende inkomen wordt dan van het totale inkomen afgetrokken. Overigens is het alleen mogelijk een ‘voorloop-streepje’ te plaatsen bij een jaarinkomen lager dan 10.000 euro.

In de fiscaliteit is een zogenoemd ‘negatief inkomen’ gebruikelijk. Dit komt bijvoorbeeld voor bij ondernemers die een verlies verwachten. Om die reden is het niet mogelijk voor de Belastingdienst om de gevallen met een ‘voorloop-streepje’ automatisch om te zetten in het systeem. Op dit moment is de verwachting dat in zo’n 12.000 gevallen al dan niet terecht een ‘voorloop-streepje’ is geplaatst.
 
De mensen die op hun beschikking zien dat het totale inkomen op de beschikking om deze reden te laag is, waardoor ze méér toeslag ontvangen, kunnen een mutatieformulier downloaden op www.toeslagen.nl of aanvragen bij de Belastingtelefoon (0800-0543). Het teveel ontvangen bedrag wordt dan verspreid over de andere maanden in 2006 verrekend.
bron:CNV