Onlangs werd door een politieman in z’n vrije tijd geconstateerd dat in de buurt van een supermarkt in Beek-Ubbergen een inzamelingsactie aan de gang was voor hulpbehoevende kinderen in Oost-Europa. Het betrof een actie voor de stichting “Lebensbrücke International” die gevestigd is in Zürich, Zwitserland. De mensen die met deze actie bezig waren hadden geen vergunning van de gemeente en konden zich ook niet legitimeren. Daarvoor is hen ook proces-verbaal aangezegd. Uit informatie bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) bleek dat deze stichting daar onbekend is.

Bij deze actie wordt aan mensen gevraagd om een certificaat in te vullen en te ondertekenen. In dat certificaat is een machtiging opgenomen waarin men de stichting machtigt om per maand een bedrag van een bank- of girorekening af te schrijven. Het gaat dan om bedragen van € 5,- tot € 25,- en hoger. Men kan dan kiezen om het bedrag per jaar of per halfjaar van de rekening te laten afschrijven.
De stichting zou in Nederland bereikbaar zijn op een telefoonnummer in Eindhoven. Wanneer dit nummer gebeld wordt is slechts een bandje te horen. Mede op basis van de informatie van het CBF is het advies om geen machtiging aan deze stichting te verlenen omdat er twijfels zijn of de toegezegde maandelijkse bijdrage ook daadwerkelijk ten goede komt aan het voorgestelde doel.
bron:Politie Gelderland-Zuid