Mohammed B. krijgt levenslangIn de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam heeft de rechtbank uitspraak gedaan in de zaak tegen Mohammed B. Hij werd er van beschuldigd de Amsterdamse filmer, schrijver en columnist Theo van Gogh te hebben vermoord. Ook was hem ten laste gelegd dat hij het VVD Tweede Kamerlid Hirsi Ali het werken onmogelijk gemaakt door haar met de dood te bedreigen. De officier van justitie had twee geleden voor beide feiten een levenslange gevangenisstraf geeist.

De rechtbank achtte het ten laste gelegde bewezen. De moord was met terroristisch oogmerk gepleegd. Ook de pogingen tot moord op de politiemensen werd bewezen geacht. De schietpartij was dus niet per ongeluk of uit zelfverdediging. Ook het onmogelijk maken van het werk van het VVD kamerlid met terroristisch oogmerk werd bewezen geacht.De rechtbank acht niet bewezen dat Mohammed B. de feiten samen met anderen heeft gepleegd. De moord en de bedreigingen waren blijkens de brieven die Mohammed B. op het lichaam van het slachtoffer heeft achtergelaten en de uitingen naar de getuigen van de moord gepleegd met terroristisch oogmerk zoals dat in de wet is opgenomen. Dat gold niet voor de schietpartij met de politie die kennelijk tot doel had als martelaar te sterven. Bij de bepaling van de strafmaat heeft de rechtbank overwogen dat de moord op uiterst genadeloze wijze is gepleegd en dat het een wonder was dat slechts twee omstanders ook door kogels werden getroffen. De verdachte heeft daarbij uiterst kalm en weloverwogen gehandeld. Verdachte toonde zowel bij de moord als bij de schietpartij met de politie geen enkel respect voor het menselijk leven. De rechtbank acht verdachte mede op grond van het rapport van het Pieter Baancentrum volledig toerekeningsvatbaar. De rechtbank gaat er mede op grond van de verklaringen van deskundigen dat verdachte de misdaden pleegde op grond van zijn religieuze overtuiging, een bijzondere overtuiging die zeker niet algemeen door de Islam wordt ondersteund aldus de rechtbank. Bij de bepaling van de strafmaat werd ook overwogen dat uit overwegingen van humaniteit een ieder het perspectief moet worden verleend ooit weer in de sameleving terug te keren. Slechts in uiterst bijzondere gevallen kan daarvan worden afgewezen. De rechtbank ziet echter geen enkel feit dat de verdacht ooit anders gaat denken en dezelfde soort feiten direct opnieuw zal plegen als hij ooit vrij komt. Daarom krijgt hij levenslang.

bron:Emea.nlComments are closed.
%d bloggers liken dit: