Door de kennis en ervaring van de mondhygiënist goed en op tijd in te zetten, blijven gebitten van Nederlanders langer in een betere staat en kunnen hoge kosten op latere leeftijd worden voorkomen.

Tot deze conclusie komt de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) in de zogenoemde Preventienota, die deze week o.a. wordt aangeboden aan de leden van de Eerste en Tweede kamer en aan de zorgverzekeraars.
In de nieuwe zorgverzekeringswet, die per 1 januari 2006 van kracht wordt, wordt volgens de beroepsorganisatie voorbij gegaan aan deze rol van de mondhygiënist en wordt 'oude zorg' opnieuw aangeboden. De NVM wil andere zorg bieden omdat dat leidt tot meer doelmatigheid à©n tot een hogere kwaliteit van de zorg.
In de nota 'Mondhygiënist onmisbaar voor verantwoorde mondzorg' toont de NVM aan hoe belangrijk en betekenisvol de rol van de mondhygiënist is binnen de mondzorg aan de hand van Nederlands en buitenlands onderzoek.
Preventieve zorg voor 0-18 jarigen is, zo wordt onder meer aangetoond, van het grootste belang om de zorg voor de toekomst betaalbaar te houden. De mondhygiënist richt zich op gedragsverandering. Door deze preventieve zorg blijft het gebit gezond en is de (dure) end-of-pipe zorg minder nodig.
De door minister Hoogervorst bepleite stelselherziening is een organisatorische ingreep met als doel de zorg betaalbaar te houden. Nederland heeft daarbij ook te maken met een groeiende groep ouderen, die een groter beroep doet op de zorg.
De mondzorg heeft de zorg van de mondhygiënist nodig en de NVM pleit dan ook dat de mondzorg voor 0-18 jarigen door de mondhygiënist geboden wordt.

bron:NVM