Stichting Wakker Dier heeft de modderpoel op het biologische varkensbedrijf Sumiran in de gemeente Asten (Brabant) verkozen tot mooiste modderpoel van Nederland.
Vandaag om 11 uur zal Wakker Dier de moddertrofee uitreiken aan boer Peter Wijnen en boerin Irene Peters.

De biologische Brabantse modderpoel werd verkozen omdat deze lekker groot en diep is, zowel de zeugen als de biggen er gebruik van kunnen maken, dag en nacht open is voor de varkens en in een mooie groene omgeving gelegen is. De jury van de Stichting Wakker Dier heeft een groot aantal biologische modderpoelen door een varkensbril bekeken en vond deze criteria van doorslaggevend belang. In de biologische landbouw hebben varkens de beschikking over een uitloop naar buiten. In de zeugenuitloop is vaak een modderpoel aanwezig die op een zomerse dag heerlijke verkoeling biedt.

Varkens nemen graag een modderpoel ter afkoeling en om de huid te verzorgen (tegen
parasieten). In de bio-industrie zitten varkens in krappe kale stallen zonder uitloop. Afkoeling is alleen mogelijk in hun eigen uitwerpselen, terwijl een varken juist een uitzonderlijk zindelijk dier is. Tijdens hittedagen in de zomer sterven veel dieren in de bio-industrie aan oververhitting.

Biologische varkenshouderij
In de biologische varkenshouderij gelden de strengste dierenwelzijnsnormen. Symbool
hiervoor zijn de verplichting van ruime hokken met stro en een uitloop naar buiten. Veel varkensboeren hebben ook voor de zeugen een modderpoel in de weide gegraven. Hiermee kunnen de zeugen hun natuurlijke gedrag vertonen door met een modderbad af te koelen en parasieten van de huid te krijgen. Op warme dagen maken ze hier veel gebruik van. De afzet van biologisch varkensvlees groeit al jaren gestaag. Sinds supermarktketens als Albert Heijn in 2003 ook biologisch varkensvlees zijn gaan verkopen is het aantal varkensboeren die biologisch werkt flink gestegen. Hoewel nog slechts 2,3% van het varkensvlees biologisch is, groeide dit aandeel afgelopen jaar ondanks een slechte economie nog met 13%.

Bio-industrie: hitte groot probleem
Slechte ventilatie, te krappe stallen, te snelle groei en het ontbreken van het verplichte noodalarm en noodventilatie bezorgt tienduizenden dieren in de bio-industrie jaarlijks een zeer pijnlijke hittedood. Na acties van Wakker Dier werden hierover in 2003 kamervragen gesteld maar minister Veerman ondernam geen actie. Sterfte door verstikking is een gevolg van ongezonde snelle groei in combinatie met krappe afgesloten bio-industriestallen waar te weinig luchtverversing is. Vleeskippen zijn zo doorgefokt op snelle groei dat ze onnatuurlijk veel lichaamswarmte produceren. In bio-industriestallen zitten zo'n 20 kippen per vierkante meter zo dicht opeen dat de dieren hun warmte niet goed meer kwijt kunnen. Op warme zomerdagen zoals vandaag, komt het voor dat in een stal maar liefst tienduizenden kuikens door oververhitting stikken. Wakker Dier wil dat het advies van de Gezondheidsdienst voor Dieren op wordt gevolgd en de bezetting in de stallen met dit weer sterk wordt verlaagd. In de varkenshouderij zijn het wettelijk verplichte alarm en de noodvoorziening bij ventilatoren op meer dan 1 van de 3 bedrijven niet geïnstalleerd. Bovendien valt de ventilatie elke zomer bij een aantal
varkensbedrijven uit waardoor duizenden dieren sterven. Wakker Dier wil een verbod op de snel groeiende vleeskippen en wil een strikte handhaving van de wet die een goede ventilatie voor varkens in afgesloten bio-industriestallen verplicht. Naar aanleiding van een actie van Wakker Dier stelde de SP twee jaar geleden in de Tweede Kamer vragen hierover aan minister Veerman. Hem werd gevraagd de naleving van de wet extra te controleren zodat meer boeren de noodventilatie op orde zouden brengen. Veerman gaf echter aan dat controleurs niet tijdens de hitte de stallen in wilden, juist om extra stress te voorkomen. Tot op heden is echter nog steeds niets vernomen van extra controle op dit punt. Destructiebedrijf Rendac krijgt elk jaar tijdens de hete periodes in de zomer extra veel kadavers van dieren uit de bio-industrie te verwerken.

bron:Wakker Dier