Drie moskeeën in De Baarsjes (Amsterdam) hebben een protocol opgesteld waarin zij beschrijven hoe zij extreem gedrag onder hun moskeebezoekers signaleren, wat zij doen om extremisme te voorkomen of tegen te gaan en hoe zij het bevoegd gezag hierbij betrekken. Zij willen hiermee zichtbaar maken wat zij doen aan het tegengaan van radicalisering en extremisme.

Op maandag 5 september presenteren moskeevertegenwoordigers hun gedragscode aan minister-president Balkenende. Nu al is duidelijk dat de Turkse moskee Aya Sofya het protocol ter plekke ondertekent. Het bestuur van de Pakistaanse moskee Ghousia Mashid is als medeopsteller van het protocol nog in gesprek met zijn achterban.

Het protocol Preventie Extremisme is à©à©n van de activiteiten die voortkomen uit het Contract met de Samenleving. Kort na de moord op Theo van Gogh hebben moskeeën met het stadsdeel afgesproken extreem gedrag nauwgezet te volgen en de vrijheid van meningsuiting te verdedigen.

bron:RVD