Vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk in Nederland en twee moslimkoepels hebben vrijdagavond een verklaring overhandigd aan minister van Justitie Donner. In de gezamenlijke verklaring spreken de religieuze organisaties hun ontzetting uit over de "brute aanslag op onschuldige burgers in Londen". Daarnaast maakt de verklaring duidelijk dat veel christenen en moslims ernaar verlangen dat mensen in Nederland op een "zorgvuldige, respectvolle, eerlijke en kritische manier met elkaar omgaan".  Namens de Protestantse Kerk was scriba dr. Bas Plaisier bij de ontmoeting met minister Donner aanwezig.

Aanleiding voor de gezamenlijke verklaring van de Protestantse Kerk, het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de Contactgroep Islam en Overheid (CGI) is een aantal gesprekken die de religieuze organisaties dit jaar hebben gevoerd. Zij pleiten er in hun verklaring voor dat mensen "op een zorgvuldige, respectvolle, eerlijke en kritische manier met elkaar omgaan". Christenen en moslims moet elkaar kritisch bevragen over hun levenswijzen en keuzes. "Wij bevinden ons midden in een proces van leren samenleven. Dat kost tijd, maar het vraagt onze concrete inzet dit te bereiken. Het is van groot belang dat wij elkaar kritisch bevragen over onze wijze van leven en de keuzes die we maken. Om van elkaar te leren willen wij in onze samenleving werken aan
· het bespreekbaar maken en overwinnen van vooroordelen
· het duidelijk maken van de intenties van onze godsdiensten
· het benoemen van angsten
· het accepteren van elkaar als medeburger
· het respecteren van de grote diversiteit van culturen
· het bestrijden van racisme en discriminatie
· het zich teweer stellen tegen geweld in eigen kring en daar buiten."

bron:PKN