Er komt 96 miljoen euro beschikbaar om de inkomens van chronisch zieken en gehandicapten te verbeteren. Een motie met die strekking van GroenLinks en het CDA is gisteravond aangenomen tijdens de algemene politieke beschouwingen.

Op initiatief van GroenLinks komt er in 2006 96 miljoen euro extra beschikbaar voor chronisch zieken en gehandicapten. Zij kampen vaak met hoge kosten als gevolg van hun chronische ziekte en handicap. Bijvoorbeeld kosten van een noodzakelijk, maar kostbaar dieet, aanpassing in de woning, extra energielasten, speciale kleding etc. Deze kosten worden lang niet altijd vergoed, bovendien zijn de eigen bijdragen voor zorg zijn gestegen.

Meerdere keren is beloofd dat chronisch zieken en gehandicapten deze kosten via de belastingen konden compenseren. Om dat beter mogelijk te maken, is in het najaar van 2003 de fiscale regeling voor buitengewone uitgaven aangepast. Het doel van de nieuwe regeling was om het geld dat was gereserveerd voor deze compensatie van chronisch zieken en gehandicapten beter bij hen terecht te laten komen. Uit onderzoek van het ministerie van SZW blijkt dat dit onvoldoende lukt. Er blijft 96 miljoen euro op plank liggen.

Gisteravond heeft de Tweede Kamer een motie van GroenLinks en het CDA aangenomen. In deze motie wordt de regering gevraagd deze 96 miljoen alsnog beschikbaar te stellen voor chronisch zieken en gehandicapten. Daartoe zal de regeling voor de buitengewone uitgaven worden gewijzigd. Dit moet bij de komende behandeling van het Belastingplan 2006 definitief worden geregeld.

Femke Halsema, fractieleidster van GroenLinks en eerste indiener van de motie: ´We zijn ontzettend blij dat dit is gelukt. GroenLinks vecht al jaren voor een betere inkomenspositie van chronisch zieken en gehandicapten. Dat is een kwestie van solidariteit. Hun draagkracht staat permanent onder druk. Dankzij steun van het CDA en de rest van de Kamer hebben zij voor 2006 uitzicht op verlichting van hun lasten. We zullen uiteraard de vinger aan de pols houden. Het geld moet ook daadwerkelijk bij hen terecht komen. Dat zijn we de chronisch zieken en gehandicapten verschuldigd.'

bron:GroenLinks