Nederland telt op dit moment ruim een half miljoen motorfietsen, bijna een derde meer dan in 2000 en bijna viermaal zoveel als in 1990.

De motorrijder is gemiddeld een stuk ouder dan vijf jaar geleden, maar ook het motorfietsenpark vergrijst.

Drenthe meest motordichte provincie
Ruim 60 procent van het totale motorfietsenpark staat geregistreerd in Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant.

Het aantal motoren per duizend inwoners is het hoogst in Drenthe (43), Overijssel (39) en Gelderland (37). Het laagst is de motordichtheid in Noord-Holland en Flevoland (31 motorfietsen per duizend inwoners), Utrecht (30) en Zuid-Holland (25).

Motorbezitter gemiddeld steeds ouder
Motorfietsen lijken steeds minder populair te worden onder jongeren. In 2005 is nog maar 10 procent van alle motorbezitters jonger dan 30 jaar, in 2000 was dat nog 20 procent. De helft van alle motorbezitters is tussen 40 en 60 jaar.

Motor ouder, maar wel groter
Niet alleen wordt de motorbezitter gemiddeld ouder, ook het park motorfietsen vergrijst. In 2005 is 44 procent van alle motorfietsen 15 jaar of ouder. In 2000 was dat nog 33 procent.

Motorrijders hebben een duidelijke voorkeur voor motoren met een cilinderinhoud tussen 500 en 750 cc. Ruim 40 procent van de motoren valt in deze klasse. Het aandeel van de hogere inhoudsklassen (751 cc en meer) neemt de laatste jaren wel toe.

bron:CBS