Mr. Pieter van Vollenhoven houdt woensdag 15 juni 2005 in Bergen een toespraak op het symposium Het verleden als toekomst van Bergen. Tijdens deze bijeenkomst staat de vraag centraal hoe de historische kwaliteiten van de gemeente meer benut kunnen worden.

Bergen bestaat uit drie voormalige gemeenten, die elk een specifiek karakter hebben. Egmond, met de sporen van een Abdij en een Slot, speelde een rol in de geschiedenis van Holland. Bergen is sinds het begin van de 20ste eeuw een kunstenaarsdorp en Schoorl heeft de combinatie van natuurgebied en agrarisch dorp.
De heer Van Vollenhoven is voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds en het Nationaal Groenfonds.

bron:RVD