Voor 50 medewerkers van 20 multinationals was de Jet-Net Docentendag een grote eye-opener. Meer dan 180 docenten van bijna 90 scholen maakten het bedrijfsleven duidelijk hoe groot hun rol is bij aantrekkelijk bà¨taonderwijs in de bovenbouw. De integrale toepassing van technologie in bedrijven is voor docenten een geweldige manier om hun vakken te integreren en aantrekkelijk te maken voor leerlingen. Dit maakt dat bà¨tadocenten en technici veel voor elkaar kunnen betekenen. Aantrekkijk bà¨taonderwijs levert op termijn meer en goed gemotiveerde technici op.

Tijdens de eerste landelijke docentendag van Jet-Net bleef het niet bij deze constatering alleen. Het is gemakkelijk om het met elkaar eens te zijn, maar om ook tot de juiste acties te komen is soms lastig. Vandaag kreeg het pact tussen de multinationals en de bà¨tadocenten ook een praktische uitwerking. In het nieuwe schooljaar gaan ruim 125 scholen aan de slag met de bedrijven in hun regio. Hiermee is een aanzet gegeven voor de groei die Jet-Net nastreeft in de komende jaren. Door een uitbreiding en verbreding van het activiteiten heeft de samenwerking onderwijs en bedrijfsleven aan impact gewonnen.

Meer dan 180 docenten van ruim 80 scholen waren vandaag in het Fort Wierickerschans in Bodegraven bijeen voor de Jet-Net Docentendag. Jet-Net is een samenwerkingsverband tussen onderwijs en bedrijfsleven dat als doel heeft om de keus voor technische studies en beroepen te bevorderen. Hans Wijers, CEO van AKZO Nobel, opende de dag. Op de dag konden de aanwezigen zien en ervaren wat ruim twee jaar samenwerking school/bedrijf op het gebied van bà¨ta en techniek inmiddels aan mogelijkheden heeft opgeleverd. Maar de dag draaide vooral om de uitwisseling van ervaringen tussen collega.s van Jet-Net bedrijven. Dat heeft vele concrete ideeën opgeleverd voor het komende schooljaar.

De Jet-Net Docentendag bestond verder uit 3 hoofdonderdelen: de Markt, het Atelier en het Laboratorium. Op de Markt konden de deelnemers vooral inspiratie opdoen. Er waren 15 presentaties van proven concepts en good practices, die de afgelopen jaren ontwikkeld zijn. Corus bijvoorbeeld presenteerde met docent Ruud Kok, de expertmeeting .Rekenen aan Staal., Siemens liet zien hoe de gastles over huisvuil er uit ziet en Ocà© presenteerde de wiskundeworkshop .Integreren en Kleur.. Ruud Kok van het Jac P. Thijsse College: .Het is erg leuk om collega.s te vertellen wat we doen met Corus en hoe de activiteit tot stand is gekomen. Ik heb aan het begin van het jaar gewoon een wensenlijstje naar het bedrijf gestuurd! En daar is een activiteit van een dag uit voort gekomen..

Tijdens het Atelier werd een actieve inbreng van de deelnemers gevraagd. Verschillende aspecten van de samenwerking school/bedrijf passeerden de revue tijdens een discussiespel met een dobbelsteen. Elke docent mocht een vraag stellen of een tip of een mening geven over school/bedrijfactiviteiten. De meest opvallende opmerkingen kwamen terug in de plenaire sessie. Een belangrijke uitkomst was dat elke docent een actie moest formuleren voor het komende schooljaar. Dat leverde heel verschillende voornemens op.

Tijdens het Laboratorium ten slotte mochten de deelnemers achterover leunen tijdens een tweetal presentaties over de toekomst van de Technologie. Er was een spreker van IBM over trendwatching in de ICT, een onderzoeker van de European Space Agency sprak over Mars en een deskundige van Unilever lichtte de toekomst van voeding toe. De deelnemers waren onder de indruk:.Het lijkt zo ver weg, maar eigenlijk liggen de technologische mogelijkheden echt om de hoek!..

Jet-Net is een samenwerkingsverband van 20 bedrijven en ruim 125 scholen. Het doel is om het bà¨taonderwijs op havo en vwo aantrekkelijker te maken zodat meer leerlingen kiezen voor technische studies en beroepen. Ook de ministeries van OCW en EZ doen mee. Aanleiding voor de Jet-Net Docentendag is de nieuwe Jet-Net Activititeitenleidraad. De leidraad is, in combinatie met een uitgebreide database op www.jet-net.nl, ontwikkeld om docenten en bedrijven inzicht te geven in het scala van mogelijkheden dat de samenwerking school/bedrijf biedt. Zo zijn er bijvoorbeeld gastlessen en excursies, workshops en lesmateriaal, docentenworkshops en voorlichtingsessies. De leidraad geeft praktische informatie over samenwerking, mogelijke activiteiten en een checklist voor voorbereiding en uitvoering van school/bedrijf activiteiten.

bron:Jet-Net