In het Nederlands Stoommachinemuseum te Medemblik wordt in het weekeinde van 17 en 18 september het "Weekend van het water" georganiseerd. Er worden demonstraties verzorgd met de stoommachine van het voormalige stoomgemaal en diverse stoommachines uit schepen, baggermolens en afkomstig uit de indu-strie. Voor de kinderen is er ook dit weekend weer gelegenheid om te kleuren, speuren en te spelen met kleine stoommachines.

Bij veel van de stoommachines die in het museum te vinden zijn heeft water een be-langrijke rol heeft gespeeld. Niet alleen is het een onmisbaar bestanddeel om de stoom te produceren waar de machines mee kunnen functioneren, ook bij de vroegere toe-passingen van die stoommachines speelde water een essentiële rol. Als we alleen al kijken naar het gebouw waar het museum in is gehuisvest, het voormalige stoomge-maal "Vier Noorder Koggen". Hier werd het overtollige regenwater uit de polder ge-pompt. Het gemaal had in totaal 5 pompen die gezamenlijk ruim 800 kubieke meter (800.000 liter) water per minuut konden uitslaan. De grootste van de vijf was goed voor ruim de helft van dat vermogen en wordt tot vandaag de dag aangedreven met een stoommachine. Tijdens dit weekend zal deze stoommachine regelmatig draaien. De overige pompen werden de laatste decennia in beweging gebracht met een grote elektromotor. Ook die worden gedemonstreerd. De elektriciteit die hiervoor nodig is wordt ook met een stoommachine opgewekt. Voor de aanleg en het onderhoud van vaarwegen werden baggermolens gebruikt. Behalve een complete baggermolen bezit het museum ook een flink aantal stoommachines uit baggermolens. Natuurlijk worden ook deze machine onder stoom gebracht.

Het Nederlands Stoommachinemuseum is gevestigd in het voormalig stoomgemaal Vier Noorder Koggen in Medemblik, aan de dijk tussen Medemblik en Wervershoof bij de Vooroever (Oosterdijk 4) Geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

bron:Nederlands Stoommachine Museum