Volgens de vakbonden ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak zullen er donderdag ruim 10.000 gemeenteambtenaren op het Museumplein in Amsterdam staan. Vanuit het hele land vervoeren zo'n 200 bussen actievoerders naar Amsterdam. In Amsterdam en Utrecht zal het stadsvervoer de hele dag stilliggen en in Rotterdam een gedeelte van de dag. Op veel plekken in het land wordt het huisvuil niet opgehaald en in de meeste gemeenten zullen de loketten gesloten of onderbemand zijn.

De werknemers bij de gemeenten protesteren tegen de voorgestelde verslechteringen in hun CAO. Onder andere op punten als aanvulling op het vroegpensioen, ziektekosten, verlofstelsel, sociale zekerheid (het wachtgeld) en aantasting van de FLO. Daarnaast zijn ze kwaad over het loonbod van de werkgever van 0,6 procent per 1 juni 2005 voor een looptijd die aanvangt op 1 april 2004.

De werknemers zijn van mening dat met deze voorstellen niet alleen afbraak van hun opgebouwde rechten plaats vindt, maar dat zij ook nog eens hun eigen salarisverhoging gaan betalen. De eisen van ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak zijn ondermeer, een loonsverhoging van 1,25% per 1 januari 2005, goede loondoorbetaling bij ziekte en reïntegratie en afspraken over een nieuwe ziektekostenregeling.

Programma op het Museumplein op 9 juni:

10:30 start manifestatie met DJ en muziekoptredens
12:00 speech Agnes Jongerius, voorzitter FNV
12:15 1e film over zwaarte van het werk bij gemeentelijke diensten
12:20 speech Klaas Kruithof, dagelijks bestuurder CNV Publieke Zaak
12:35 interviews met mensen uit het publiek door Carrie
13:00 speech Willem Jelle berg, bestuurder CNV Publieke Zaak
13:15 2e film over zwaarte van het werk bij gemeentelijke diensten
13:30 Burgemeesterssketch
13:45 Speech Peter Wiechmann, bestuurder ABVAKABO FNV
14:00 Slot manifestatie

bron:ABVAKABO FNV