In het bisdom Breda wordt binnenkort een hulpbisschop (bisschop-coadjutor) met recht van opvolging benoemd. Bisschop Muskens zelf heeft met het oog op zijn “vorderende leeftijd” bij de paus om deze benoeming verzocht, zo schrijft hij in een brief aan de belangrijkste personen en instanties van het bisdom. In de brief is te lezen dat mgr. Muskens zich na overleg met het kathedraal kapittel en de apostolisch nuntius in Nederland op 2 februari per brief aan paus Benedictus XVI heeft gericht. De bisschop schreef de paus onder meer dat hij zijn werk als bisschop van Breda nog enige tijd wil voortzetten, maar met oog op zijn vorderende leeftijd en de continuïteit van het bisdom behoefte te hebben aan een coadjutor. Deze hulpbisschop zou hem ten dienste kunnen staan “bij de pastorale taken die ik als bisschop van Breda heb en in de vele uitdagingen waarvoor de kerk in deze tijd staat”

Kandidaten reeds voorgesteld
In de brief aan personen en instanties in het bisdom laat Muskens weten dat de paus zijn verzoek heeft ingewilligd, en dat de procedure voor de benoeming reeds in gang is gezet. De nuntius is daatoe in overleg getreden met het kathedrale kapittel van het bisdom. Het kapittel heeft begin april aan de paus 3 priesters voorgedragen die naar zijn oordeel waardig en geschikt zijn om de functie van bisschop-coadjutor te vervullen.
Opvolging
Het gaat bij de aanstaande benoeming van een bisschop-coadjutor in het bisdom Breda om een coadjutor de zin van canon 403 – 411 van het kerkelijk wetboek. Dit betekent dat de te benoemen coadjutor bisschop Muskens ter zijde zal staan bij het bestuur van het bisdom en hem later als bisschop van Breda zal opvolgen. 
Nieuwe levensperiode
Bisschop Muskens laat in de genoemde brief aan de belangrijkste personen en instanties van het bisdom weten, zich al enige tijd bezig  op een nieuwe levensperiode voor te bereiden. Muskens: “Kenmerkend daarvoor zullen gedachten zijn die ik o.a. formuleerde  in een interview, afgedrukt in het maandblad Plus Magazine, december 2005, onder de titel 'Overschaduw mij met uw rust'. Daarin formuleerde ik: ‘Nu zoek ik weer vaak de stilte. Ik ben graag stil in een stil huis. Ik zoek de rust ook vaak in abdijen en kloosters. Voorlopig ga ik door met mijn werk. Ik ben 70 en als bisschop kun je op je 75e je ontslag indienen. Ik weet niet of ik het zo lang zal volhouden’”.
bron:RKK