Het Dordrechts Museum organiseert een speciale De Witt-dag voor 'naamgenoten' van Johan en Cornelis de Witt. Aanleiding is de goedbezochte tentoonstelling over de gebroeders De Witt die op dit moment in het museum te zien is. Het ongelooflijke levensverhaal van de hoog opgeklommen en diep ten val gekomen broers uit Dordrecht spreekt zo sterk tot de verbeelding dat de nieuw verschenen dubbelbiografie van Luc Panhuysen in korte tijd al aan de derde druk toe is en de tentoonstelling veel bezoekers trekt en hoog wordt gewaardeerd.

De broers werden door de eeuwen heen zowel vereerd als verguisd. Hoewel de broers in 1672 op brute wijze door het volk werden vermoord, komt de naam De Witt tegenwoordig nog vaak voor. De 'naamgenoten' zullen op zondag 27 november om 14.00 uur door museumdirecteur Peter Schoon van harte welkom worden geheten, waarna een speciaal programma van start gaat. 'Tijdens de tentoonstelling kwamen we erachter dat er zeer veel families De Witt zijn waarin niet zelden kinderen vernoemd zijn naar de meest beroemde De Witten uit de geschiedenis' vertelt Schoon. Conservator Sander Paarlberg voegt daaraan toe: 'Dat er klaarblijkelijk nog steeds mensen (net als straten overigens) vernoemd worden naar Johan en Cornelis de Witt sluit naadloos aan bij de tentoonstelling waarin ook de tijdloze waardering voor de broers aan de orde komt.'

Uit de onlangs verschenen dubbelbiografie van historicus Luc Panhuysen en op de
tentoonstelling blijkt dat in de 17de eeuw de namen van de gebroeders De Witt op
verschillende manieren werden geschreven. De meest gangbare spelling is 'Johan en
Cornelis de Witt', maar in documenten en pamfletten treffen we ook 'Joan' en 'Kornelis de Wit' aan en in later tijd zelfs 'Jan en Kees' of de achternamen 'De Witte' en 'De With'.

'Om die reden zullen we het niet al te nauw nemen met de namen' zegt directeur Peter
Schoon. 'Het ligt in onze bedoeling zoveel mogelijk 'naamgenoten' van Johan en Cornelis de Witt op 27 november bijeen te brengen: mannen à©n vrouwen, want we kregen direct al bericht van een Cornelia Johanna de Witt, vernoemd naar beide broers!' Echte nazaten van de gebroeders zijn er echter niet meer. De directe bloedlijn stierf in de 18de eeuw uit.

Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs met een van de hieronder genoemde
naamsvarianten kan de naamgenoot alleen op zondag 27 november gratis de De Witt-dag
bezoeken. Na het welkom zal een lezing en rondleiding plaatsvinden door Sander Paarlberg, conservator en samensteller van de tentoonstelling. Voor naamgenoten die werkelijk Johan of Cornelis de Witt heten wacht een verrassing.

Uitgenodigd wordt iedereen met de volgende naam:

J. de Wit    C. de Wit    K. de Wit
J. de With   C. de With   K. de With
J. de Witt   C. de Witt   K. de Witt
J. de Witte  C. de Witte  K. de Witte

Wat betreft de voorletters, we houden daarbij aan dat er in ieder geval een J, C of een K in moet voorkomen.

bron:Dordrechts Museum