Op 9 februari om 18.30 uur zullen de NAC spelers op de Grote Markt in Breda hun talent aanwenden om het goede doel te steunen en daarvoor zoveel mogelijk ballen in het doel te schieten. Wethouder Arbouw, trainer Cees Lok en medewerkers van Amnesty zullen het publiek toespreken. Na afloop van deze sportieve kick-off zal [email protected] informatie uitreiken en worden de collectebussen overhandigd aan de vrijwilligers die voor Amnesty gaan collecteren.

Naar verwachting zullen 15.000 vrijwilligers (landelijk) het winterweer trotseren om geld in te zamelen en aandacht te vragen voor de mensenrechten. Een groot aantal van deze mensen is geen actief lid van Amnesty, maar draagt Amnesty wel een warm hart toe. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt dit jaar voor de vierde keer een landelijke collecte. Deze zal plaatsvinden van 12 februari tot en met 18 februari 2006. Na twee succesvolle beginjaren, waarbij in 2005 vele vrijwilligers langs de deur gingen in zo’n 387 gemeenten en bijna € 1 miljoen werd opgehaald, zullen zo’n 15.600 collectanten dit jaar steun gaan vragen voor het werk van Amnesty.

Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is om de vrijheid van mensen te waarborgen. Amnesty zet zich in voor de vrijlating van gewetensgevangenen, eerlijke processen voor alle politieke gevangenen, afschaffing van de doodstraf en beëindiging van marteling, politieke moorden en ‘verdwijningen’. Ook vrij zijn van discriminatie is een mensenrecht waar Amnesty voor strijdt.
Waarom collecteren?
Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Om die reden ontvangt de organisatie geen geld van de overheid of van politieke groeperingen. Met bijdragen van leden en door giften, zoals tijdens de collecte, wordt het werk van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt.
Het werk van Amnesty in 2005/6
In 2005 is begonnen met de Control Arms Campagne. Iedere minuut sterft er iemand als gevolg van het misbruik van wapens. Dat zijn meer dan een half miljoen mensen per jaar. Ondanks het enorme leed dat wapens aanrichten bestaat er nog geen bindende internationale wetgeving die de export van wapens reguleert. Zodoende vallen wapens nog altijd in verkeerde handen. Met de Control Arms campagne roept Amnesty International, samen met Novib en Pax Christi, de internationale gemeenschap op in 2006 een bindend Wapenhandelsverdrag aan te nemen. Doel is mensen wereldwijd te beschermen tegen gewapend geweld. Voor deze campagne is er een massale en bijzondere publieksactie opgezet: het Million Faces project. Het is de grootste internationale virtuele petitie ooit. Door middel van foto’s en zelfportretten op www.controlarms.org zullen één miljoen burgers de wereldleiders oproepen in 2006 een internationaal Wapen-handelsverdrag aan te nemen. De basis is al gelegd: er zijn wereldwijd al ruim 650.000 mensen die zich hebben uitgesproken, waaronder acteurs, sporthelden en politici, door hun gezicht op de website te zetten.
Daarnaast voerde Amnesty op de Dag van de Mensenrechten, 10 december 2005, actie voor tien gewetensgevangenen wereldwijd. Tijdens een uniek mensenrechtenontbijt kwamen tien prominente Nederlanders in actie voor tien gewetensgevangenen. Duizenden Nederlanders reageerden op de oproep en zetten hun handtekening voor de vrijlating van de gewetensgevangenen. Twee gewetensgevangenen, Walid Al-Bunni uit Syrië en Walter Cubas Baltazar uit Peru, zijn inmiddels vrijgelaten.
Achtergrond mensenrechten
Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd plaats. In meer dan 110 landen worden gevangen gemarteld. Ook kinderen worden het slachtoffer van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling. Politieke gevangenen krijgen vaak oneerlijke processen. Nog steeds worden mensen ter dood veroordeeld (in 67 landen) en daadwerkelijk geëxecuteerd (1526 mensen in 31 landen), en in 56 landen kun je vanwege een afwijkende mening in de gevangenis belanden.
bron: Amnesty International