Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje heeft hedenochtend om 10.00 uur
bij de gemeente Den Haag aangifte gedaan van de geboorte van zijn tweede dochter
en haar namen bekend gemaakt. De officiële namen die haar daarbij zijn gegeven,
luiden als volgt:

Alexia Juliana Marcela Laurentien.

De verkorte naam in het dagelijks gebruik en de roepnaam in huiselijke kring
is Alexia.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Alexia Juliana Marcela Laurentien Prinses der
Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau is derde in de lijn van erfopvolging.

Bron: RVD