Defensie heeft de namen van de militairen die gisteren bij een helikopterongeval in Afghanistan om het leven kwamen vrijgegeven. Het betreft luitenant-kolonel mr. Jan van Twist (47 jaar) van de Koninklijke Luchtmacht en sergeant Bart van Boxtel (29 jaar) van de Koninklijke Landmacht.

Luitenant-kolonel Van Twist trad in 1976 bij de Koninklijke Marechaussee in dienst. In oktober 1994 stapte hij over naar de Koninklijke Luchtmacht als militair jurist. Tijdens zijn carrière werkte hij in diverse juridische functies, onder andere als contractmanager. Sinds februari 2005 was Twist Hoofd Sectie Operationeel Recht bij de Stafgroep Juridische Zaken van de Koninklijke Luchtmacht. Sinds mei was hij werkzaam als juridisch adviseur voor de contingentscommandant in Kaboel. Overste Van Twist laat een vrouw en twee kinderen achter.

Sergeant Van Boxtel was eveneens uitgezonden naar Kaboel om het Nederlandse contingentscommando te ondersteunen. Hij behoorde tot 11 Luchtmobiel Bataljon van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen

bron:MinDef