De directies van ProRail en NS hebben Nathalie de Vries benoemd tot Spoorbouwmeester met ingang van 1 augustus as. Ir Nathalie de Vries (1965) is partner in het spraakmakende architectenbureau MVRDV, ontwerpers van onder andere de Villa VPRO, het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling van Hannover en het Amsterdamse Lloyd Hotel.

Met experimentele onderzoeksprojecten en in het oog springende architectuur werd MVRDV een begrip in Nederland en ver daarbuiten. Nathalie geeft gastcollege's aan diverse universiteiten en was van 2002 tot 2004 professor aan de Technische Universiteit van Berlijn. Zij heeft zitting in vakjury's en was 6 jaar bestuurslid van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.
De Spoorbouwmeester adviseert ProRail en NS over stedenbouw en architectuur en geeft richting aan het Spoorbeeld: de herkenbare inrichting van de stations in Nederland. Ook op het gebied van grafische en industriële vormgeving in de spoorsector heeft zij een belangrijke rol. Vergelijkbaar met de Rijksbouwmeester wordt de positie van Spoorbouwmeester ingevuld door een architect die met beide benen in de beroepspraktijk staat, in deeltijd voor een periode van vier jaar.
Nathalie de Vries volgt Rob Steenhuis op die de functie van Spoorbouwmeester sinds 2000 vervulde. Ir Rob Steenhuis zal toetreden als directeur bij Arcadis Architecten in Amersfoort.
Nathalie de Vries: "Veel stations in Nederland veranderen op dit moment van gedaante, sommige gaan deel uit maken van grote stedelijke knooppunten, anderen worden gereduceerd tot een luifel, een kaartautomaat en service-op-afstand. Wat blijft zijn de reizigers die veilig en aangenaam willen reizen, daarbij geholpen door de kwaliteit van de ruimten en producten rondom het spoor.
Rob Steenhuis: "De directies van NS en ProRail hebben door de benoeming van de nieuwe Spoorbouwmeester grote steun uitgesproken voor het Spoorbeeld. Ik ben daar erg trots op". Bert Klerk, voorzitter Raad van Bestuur ProRail: NS en ProRail willen meer eenheid en overzichtelijkheid in het stationsbeeld. De Spoorbouwmeester geeft het Spoorbeeld vorm. Dat is geen keurslijf, maar wel kaderstellend en richtinggevend. Rob heeft hier een sterke impuls aan gegeven". Bert Meerstadt, directeur NS: "Het spoor heeft een lange historie van sterke publieke ontwerpen en goed design. Nathalie is als Spoorbouwmeester in een unieke positie om in de nationale sleutelprojecten hier weer vernieuwende inhoud aan te geven".

bron:NS