De ministers Brinkhorst van Economische Zaken, Zalm van Financiën, De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Nicolaï van Buitenlandse Zaken hebben vandaag het Nationaal Hervormingsprogramma Nederland 2005-2008 naar de Tweede Kamer gestuurd. In het programma staan de maatregelen die op nationaal niveau worden genomen in relatie tot de Lissabonagenda. Alle EU-lidstaten stellen een keer in de drie jaar zo'n programma op, als onderdeel van de vernieuwde aanpak van de Lissabonstrategie.

Het Nederlandse hervormingsprogramma laat zien hoe Nederland in de komende jaren de economische groei en werkgelegenheid wil vergroten. De focus ligt daarbij vooral op het terrein van het arbeidsaanbod en het vergroten van het innovatievermogen. Daarnaast is er veel aandacht voor het stimuleren van het concurrentie- en vernieuwingsvermogen, het vergroten van het aanpassingsvermogen en voor menselijk kapitaal.

Over de uitvoering van het programma doen de lidstaten jaarlijks verslag in een implementatierapport. Bij het opstellen van het programma zijn de sociale partners en de lokale en regionale overheden geraadpleegd. Het Nationaal hervormingsprogramma wordt half oktober naar de Europese Commissie gestuurd.

bron:EZ