'De doorstart van de bestuurlijke vernieuwing is een valse start geworden.' Dat stelt SP Eerste-Kamerlid Ronald van Raak, die adviseur is van de Nationale Conventie, een initiatief van minister Alexander Pechtold: 'De conventie is gekaapt door communicatiegoeroes, die een serieuze bespreking van ingewikkelde staatsrechtelijke problemen onmogelijk maken.'
De Nationale Conventie, die bestaat uit veertien leden en ongeveer dertig adviseurs, moet na de zomer advies uitbrengen over serieuze onderwerpen als de positie van de Eerste Kamer, de Raad van State en de rechtelijke macht, de verhouding tussen Nederlandse staatsinstellingen en de Europese politiek, het functioneren van ons parlementaire stelsel en de rol van de Grondwet. De startconferentie van donderdag 2 februari tot en met zaterdag 4 februari werd op aandringen van het ministerie begeleid door IcoDrome, naar eigen zeggen 'een maatschap op het gebied van het begeleiden van veranderingsprocessen,' dat gespecialiseerd is in Team Syntegrity.
'De wijze waarop zij de conventie over de toekomst van onze staatsinstellingen hebben gekaapt is ongehoord', aldus Van Raak. De wetenschappers, journalisten en opiniemakers hebben stellingen op gekleurde papiertjes geschreven en op muren geplakt en hebben op een zogenoemde stellingenmarkt handtekeningen opgehaald, op basis waarvan het programma van de conventie is samengesteld. De adviseurs werden uitgenodigd om vrijelijk commentaar te geven op deze willekeurige uitspraken. Middels gekleurde stokjes werden groepjes gevormd, die in zalen van de betreffende kleur mochten discussiëren over uiteenlopende zaken als een politieke aandelenmarkt, het stoppen van nestbevuiling door politici en de geur van democratie.
Van Raak: 'Ik begrijp dat Team Syntegrity een aardige methode is voor scholing en training. Ook is het een goede methode voor teambuilding. Maar ik zie niet hoe de borreltafelsfeer waar de methode toe uitnodigt kan leiden tot een analyse van ingewikkelde staatkundige problemen. Hopelijk weet de conventie zich na deze valse start snel te herstellen, om alsnog een serieus debat mogelijk te maken.'
bron:SP