Dinsdag zijn de winnaars van de Nationale ICT Awards 2006 bekendgemaakt tijdens een galabijeenkomst in de Oude Raadzaal in Den Haag. Het evenement bundelt een viertal onderscheidingen: de e-overheid Award, de InnovatieSalon Award, de NBL Award en de ICTRegie Award. De Belastingdienst werd uitgeroepen als winnaar van de e-overheid Award en Peter Boncz van het Centrum voor Wiskunde en Informatica ontving de ICTRegie Award. Het IZIT zorgproject in de regio Twente ontving de InnovatieSalon Award. De NBL Award werd door de jury toegekend aan het Telefysi project van Roessingh Research and Development.

De Nationale ICT Awards wil bijzondere ICT-toepassingen en samenwerkingsinitiatieven onder de aandacht brengen van een breed publiek. Het evenement verbindt tal van organisaties en personen, die actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van ICT in maatschappelijke en economische sectoren. De Nationale ICT Awards worden mogelijk gemaakt door ICT~Office in samenwerking met Nederland BreedbandLand, Kenniscentrum e-overheid en ICTRegie.

e-overheid Award 2006: Belastingdienst, Centrum voor ICT
De e-overheid Award 2006 is de prijs voor de beste Europese aanbesteding op het gebied van ICT. Kenniscentrum e-overheid wil met deze prijs het gezamenlijk werken aan innovatieve ICT-oplossingen tussen overheid en bedrijfsleven stimuleren. De prijs werd toegekend aan het Centrum voor Informatie en Communicatie Technologie van de Belastingdienst. De aanbesteding richtte zich op de verwerving en configuratie van software ten behoeve van het invorderingsproces. De manier waarop de Belastingdienst het bedrijfsleven behandelde, was uiteindelijk doorslaggevend. Zij kozen namelijk voor ‘de concurrentiegerichte dialoog’, waardoor de interactie met de markt zeer goed verliep.

Stephan Corvers, juryvoorzitter van de e-overheid Award: “Door ondernemingen de gelegenheid te geven actief mee te denken, en ook alternatieven aan te dragen, slaagde de Belastingdienst erin om aanbestedingen van papier naar praktijk te vertalen. Deze open dialoog juichen wij toe.” Andere genomineerden waren de Provincie Noord-Brabant en het Centrum voor Werk en Inkomen.

ICTRegie Award 2006: Peter Boncz
Peter Boncz werd winnaar van de ICTRegie Award 2006. Hij ontving de onderscheiding voor het binnen het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) ontwikkelen van zoektechnieken, waarmee in recordsnelheid complexe gegevensbestanden geanalyseerd kunnen worden.

Martin Rem, juryvoorzitter van de ICTRegie Award: “De uitdagingen waarvoor Peter Boncz stond waren niet uitsluitend wetenschappelijk: de kunst was onderzoeksresultaten te koppelen aan een overtuigend business model. En dat is zeker gelukt. Met de ontwikkelde kennis kon het CWI een succesvolle spin-off realiseren: Data Distilleries BV, inmiddels overgenomen door het Amerikaanse SPSS. Peter Boncz laat zien dat de concrete toepassing van wetenschappelijke kennis op het gebied van informatica tot indrukwekkende resultaten kan leiden.”

Tevens waren Gerard Smit en Paul Heysters (Universiteit van Twente) en Marc Lankhorst en Henry Franken (Archimate Project) genomineerd.

InnovatieSalon Award 2006: IZIT
Het IZIT-innovatieprogramma in de zorg werd uitgeroepen als winnaar van de InnovatieSalon Award van ICT~Office. Binnen een InnovatieSalon werken partijen uit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen om versnelling met behulp van ICT toepassingen te realiseren.

De bij IZIT betrokken partijen, zorgaanbieders, ICT-bedrijven en kennisinstellingen, hebben zich gecommitteerd aan een gezamenlijke aanpak voor innovatie in de zorg in de regio Twente, bijvoorbeeld op het terrein van een gezamenlijk Electronisch Patienten Dossier of Shared Services Centers voor zorg- en medische instellingen.

Henk Broeders, voorzitter van de InnovatieSalon Award jury: “Het IZIT programma is innovatief en instellingsoverstijgend. Het draagt bij aan betaalbare zorg en versterkt de economische infrastructuur. Niet alleen in de regio, maar ook met effecten voor andere delen van Nederland. Het project heeft inmiddels navolging gevonden in onder meer Zuidoost Brabant en de provincie Zuid-Holland.”

NBL Award 2006: Telefysi
Telefysi van Roessingh Research and Development won de NBL Award 2006. Telefysi is een succesvol project dat binnen de kinderfysiotherapie een nieuwe behandelingswijze introduceerde. Hierdoor kunnen kinderen bij hun eigen plaatselijke fysiotherapeut optimaal worden behandeld, terwijl de specialistische kennis van de regionale revalidatiearts ook beschikbaar is. Via breedbandige teleconsultatie overlegt de fysiotherapeut met de revalidatiearts over de vorderingen in de behandeling van kinderen met complexe houdings- en bewegingsstoornissen. Naast patiëntgegevens worden ook videobeelden uitgewisseld.

De NBL Award van Nederland BreedbandLand zet veelbelovende projecten in de schijnwerpers. Projecten met potentie om ook landelijk toegepast te worden. Willem Vermeend, juryvoorzitter: “Het Telefysi concept is breed inzetbaar in de zorg, zowel binnen de fysiotherapie als daarbuiten. Het kan snel en tamelijk eenvoudig landelijk worden uitgerold. De winst die zowel cliënten, verzekeraars als zorgprofessionals dan zullen bereiken is groot. Een zeer terechte winnaar.”

Andere NBL Award genomineerden waren de projecten De Buurman en het Virtueel Persoonlijk Loket.

”De kwaliteit van de winnaars en genomineerden is indrukwekkend”, aldus Paul ’t Hoen, voorzitter van de Adviesraad van ICTRegie en recent gekozen tot ICT Personality 2006. “Als deze initiatieven een indicatie vormen voor het potentieel van de Nederlandse kenniseconomie, dan kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Ik kijk dan ook vol verwachting uit naar de nominaties van volgend jaar.”

bron:ICTAwards.nl