De Nationale ombudsman, dr. A.F.M. Brenninkmeijer, gaat bemiddelen in het conflict tussen de heer Spijkers en het Ministerie van Defensie. De heer Spijkers en het ministerie hebben hier vandaag positief op gereageerd.

De Nationale ombudsman heeft geconstateerd dat er sprake is van een haperende uitvoering van de overeenkomst die op 29 november 2002 is ondertekend door de toenmalige staatssecretaris van Defensie en de heer Spijkers. De overeenkomst had tot doel om een al 18 jaar slepende zaak tussen de heer Spijkers en het ministerie op te lossen. De heer Spijkers, een voormalig maatschappelijk werker van Defensie, was klokkenluider in de kwestie van de ongelukken met de AP-23 landmijn in 1983 en 1984. De toenmalige Nationale ombudsman Oosting heeft in 1999 een rapport over de gang van zaken rond deze ongelukken uitgebracht. In het verlengde daarvan is de ombudsman ook betrokken geweest bij de oplossing van het conflict tussen de heer Spijkers en het ministerie.

Brenninkmeijer heeft de minister van Defensie op 20 oktober jongstleden laten weten dat hij, op basis van zijn wettelijke bevoegdheid om onderzoek uit eigen beweging te doen, zijn interventie zo wil inrichten dat alle problemen tussen Spijkers en het ministerie op korte termijn volledig worden opgelost. Beide partijen hebben vandaag positief gereageerd op dit initiatief. Zij hebben daarbij aangegeven dat zij zich in het belang van het vinden van een oplossing zullen onthouden van mededelingen naar buiten toe.

bron:Nationale Ombudsman