Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer signaleert knelpunten in de uitvoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet voor Nederlanders die in het buitenland wonen. Hij heeft daarom gevraagd aan de voorzitter van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) om de problemen voor deze groep mensen zo snel mogelijk op te lossen.
Nederlanders die in het buitenland wonen en zich voor ziektekosten willen verzekeren, moeten zich volgens de nieuwe Zorgverzekeringswet inschrijven bij het ziekenfonds in hun woonland. Daarvoor hebben zij een speciaal formulier nodig, het zogenaamde E121-formulier, dat wordt verstrekt door het CVZ. De Nationale ombudsman ontvangt aanhoudend klachten van mensen die dit formulier niet voor 1 januari hebben ontvangen. Dit leidt tot grote onzekerheid bij deze groep mensen over hun verzekeringspositie. Het gaat dan vaak om gepensioneerden die afhankelijk zijn van zorg. Voor hen is onduidelijk of en door wie medische kosten zullen worden vergoed. Uit de klachten blijkt bovendien dat het CVZ telefonisch slecht bereikbaar is en niet reageert op brieven, faxen en e-mailberichten.
De Nationale ombudsman vindt deze situatie ontoelaatbaar. Hij verzoekt het CVZ daarom deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en hem binnen twee weken te laten weten welke maatregelen hiertoe worden getroffen.
bron:Nationale Ombudsman