Loopt u rond met een klacht over de overheid en komt u er met de overheidsinstantie niet uit? Dan is er de Nationale ombudsman. Dat is de boodschap van de nieuwe televisie- en radiospot van de Nationale ombudsman. Vandaag begint de Nationale ombudsman een Postbus 51-campagne om de bekendheid van het instituut te vergroten. Het is immers belangrijk dat mensen de Nationale ombudsman . als ze hem nodig hebben . kunnen vinden en een juist beeld hebben van wat hij voor hen kan betekenen.

Er zijn in Nederland heel wat ombudsmannen met heel verschillende werkterreinen. Maar er is maar à©à©n Nationale ombudsman. Bij hem kunnen mensen een klacht indienen
over de overheid. De overheid voert veel taken uit waar burgers rechtstreeks mee  te maken hebben, denk aan het heffen van belasting, verstrekken van huursubsidie of beslissen over uitkeringen. In de contacten tussen burger en overheid kan er altijd iets mis gaan. De overheidsinstantie neemt bijvoorbeeld maar geen beslissing of geeft maar geen antwoord op een vraag. Als de burger daarover klaagt bij de overheidsinstantie, vindt zijn klacht niet altijd gehoor. De Nationale ombudsman is bij wet in het leven geroepen om burgers in die situatie onafhankelijk rechtsbescherming te bieden. De Nationale ombudsman kan deze taak
alleen goed uitvoeren wanneer burgers op de hoogte zijn van zijn bestaan en hem weten te vinden. Daarom is het nodig om hen actief te attenderen op het bestaan van de Nationale ombudsman.

Gratis telefoonnummer: 0800 - 33 55555
In de campagne worden mensen erop gewezen dat zij de Nationale ombudsman kunnen bellen (op het gratis telefoonnummer 0800 - 33 55555). Medewerkers van de ombudsman kunnen dan aan de telefoon direct bepalen of iemand bij de Nationale ombudsman aan het goede adres is. Zo niet, dan kunnen zij iemand meteen verwijzen. De Nationale ombudsman hoopt op die manier zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen hem vergeefs schrijven. De website (www.nationaleombudsman.nl). geeft informatie over welke klachten de Nationale ombudsman kan behandelen. Daarnaast is er een folder die onder meer verkrijgbaar is bij openbare bibliotheken.

bron:Nationale Ombudsman