Defensie is een onderdeel van onze maatschappij, maar een persoonlijke kennismaking met de krijgsmacht is voor het grote publiek vaak niet mogelijk. Daarom opent Defensie haar deuren. De krijgsmachtdelen willen daarmee aan de Nederlandse bevolking laten zien hoe en met welke middelen zij invulling geven aan hun taken.

De Koninklijke Marine houdt open huis op 15, 16 en 17 juli tijdens de Nationale Vlootdagen 2005 in de Nieuwe Haven in Den Helder. Drie dagen lang, van 09.00 uur tot 17.00 uur, kunnen bezoekers een kijkje nemen aan boord van Nederlandse en buitenlandse marineschepen. Daarnaast kan het publiek deelnemen aan een uitgebreid activiteitenprogramma. Ook worden spectaculaire demonstraties gegeven met marineschepen, helikopters en landingsvaartuigen. De dagen worden muzikaal ondersteund door diverse bands, muziekkapellen en orkesten.

Het publiek krijgt bovendien een unieke kans om de binnenkomst van een fregat mee te maken. Op vrijdag 15 juli om 13.30 uur arriveert Hr.Ms. De Zeven Provinciën op steiger 23.

Tijdens het open huis zijn ook de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marechaussee aanwezig met een stand en enkele voertuigen. Het Commando Dienstencentra verzorgt onder meer demonstraties van de Defensie topsporters.

Dit jaar staan de Nationale Vlootdagen in het teken van het ambtsjubileum van Hare Majesteit de Koningin en de oprichting van de nieuwe organisatie van de Koninklijke Marine, het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK).

Voorafgaand aan de vlootdagen vindt vandaag de Veteranendag plaats. Veteranen van diverse operaties en missies bezoeken het Nieuwe Haventerrein in Den Helder.

bron:MinDef