Vandaag, woensdag 22-juni, is door de politie Gelderland-Zuid een grootschalige transport- en milieucontrole gehouden. Aan beide rijbanen van de A15, tussen de afslagen naar Ochten en Dodewaard, is gecontroleerd. De controle was gericht opvrachtwagens die afval vervoeren binnen, naar en uit, landen binnen de Europese Gemeenschap.

De controle is gehouden op basis van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) en de wet milieubeheer Er is gekeken naar het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen. Daarnaast zijn ook koelinstallaties van vrachtwagens geïnspecteerd op het feit dat zij niet lekken. Ook is naar de technische staat van de voertuigen gekeken en de manier waarop ze beladen zijn.

De controle duurde van 09.00 uur tot 15.00 uur. In totaal zijn 91 voertuigen gecontroleerd. De politie deelde in totaal 29 bekeuringen uit. Er zijn boetes uitgedeeld voor het te zwaar beladen van vrachtwagens, het niet goed vastzetten van te vervoeren goederen, het uitsteken van goederen, het niet in orde zijn van de koelinstallatie, het niet bezitten van een Eurovignet, niet handsfree bellen en het niet bezitten van het rijbewijs voor het rijden met oplegger.

De politie werkte deze dag samen met de brandweer, Verkeer en Waterstaat, Douane, provincie Gelderland en het ministerie van VROM. Er deden ongeveer 40 personen mee aan de controle. Het is de tweede keer dit jaar dat er een grote regionale transportcontrole plaatsvond. De eerst was in april.

Bron: Politie Gelderland-Zuid