Nederland accepteert een hervatting van de walvisjacht. Dit concluderen Greenpeace, het IFAW en Dierenbescherming uit de uitlatingen van minister Veerman in de bijeenkomst van de Tweede Kamercommissie vanmiddag. Ondanks kritische vragen houdt Veerman vast aan zijn compromislijn om concessies te doen aan de landen die op walvissen willen jagen. De Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) spreekt volgende week in Korea over de hervatting van de walvisjacht.

'De opstelling van Veerman draagt ertoe bij dat walvisvlees eten weer acceptabel wordt. De vraag naar walvis neemt dan toe en dus ook de jacht en stroperij om aan die vraag te voldoen. Veerman bereikt zo precies wat hij zegt niet te willen: meer dode walvissen. Een principieel nee is de enige juiste keuze in het belang van de walvissen', stelt Gert Jan Gast van Greenpeace.

'Het is zeer merkwaardig dat de minister niet open lijkt te staan voor de argumenten en bezwaren die door de kamerleden zijn genoemd. Wij beseffen dat de huidige situatie met walvisjacht door Japan, IJsland en Noorwegen verre van ideaal is, maar de risico's voor de walvissen zijn te groot om het RMS te accepteren. Nederland mag niet mee gaan in een compromis om het ontduiken van IWC-afspraken door Japan, IJsland en Noorwegen op te lossen', aldus Marcel Bertsch van het IFAW.

Ondanks het moratorium op de walvisjacht bepalen de walvisjagende landen IJsland, Japan en Noorwegen al jaren hun eigen jachtquota. Onder het voorgestelde nieuwe beheerssysteem voor walvissen zullen ze toestemming van de IWC nodig hebben voor vaststelling van de jachtquota. Om toch een voor ieder land acceptabel compromis te bereiken, zullen quota op zijn minst in de buurt van de huidige gejaagde aantallen moeten komen te liggen. Minister Veerman denkt met het Revised Management Scheme, kortweg RMS, de huidige ongereguleerde jacht onder controle te krijgen. In de praktijk komt het bepleiten van het RMS echter neer op het legaliseren of gedogen van de huidige jacht. Nederland accepteert en bepleit met het huidige standpunt dus hervatting van de walvisjacht, stellen IFAW, Greenpeace en Dierenbescherming.

Een groot gevaar dat de dier- en milieuorganisaties zien is dat door de hervatting van de walvisjacht nieuwe markten voor walvisvlees ontstaan. De toegenomen vraag naar het vlees zal vervolgens leiden tot meer walvisjacht. Daarnaast is waterdichte controle onmogelijk. Meer en ook illegale jacht is dus een onvermijdelijke consequentie van het RMS.

Greenpeace en IFAW protesteren wereldwijd tegen de walvisvangst. Tienduizenden sympathisanten, waaronder vierduizend Nederlanders, hebben al hun foto met protestslogan gemaild. Daarnaast houden actievoerders al sinds april het terrein waar een dolfijnen en walvisvleesverwerkingsfabriek in Korea gepland is, bezet. Specialisten van de organisaties zijn ook bij de conferentie aanwezig en zijn bereikbaar voor toelichting.

bron:Greenpeace