Nederland heeft Suriname hulp aangeboden vanwege de overstromingen in het Surinaamse binnenland. Minister Van Ardenne heeft laten weten dat Nederland het leed betreurt dat door de wateroverlast is aangericht. Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) heeft haar Surinaamse collega Van Ravenswaay gezegd dat Nederland als 'vriend van Suriname' klaarstaat om te doen wat nodig is. Ze heeft hem gevraagd het Nederlandse hulpaanbod ook over te brengen aan de Surinaamse president Venetiaan.

Op korte termijn moet duidelijk worden welke hulp nodig is in Suriname. De Surinaamse regering heeft hiervoor een crisisteam samengesteld. De Nederlandse ambassade in Paramaribo ondersteunt daarbij. Vanuit Den Haag overlegt het ministerie van Buitenlandse Zaken met de Verenigde Naties, het Rode Kruis, ICCO, Cordaid en andere organisaties over de hulpverlening aan Suriname.

Bron: BuZa