Op korte termijn vertrekt een Nederlands fregat naar New Orleans om hulpactiviteiten te verrichten. Bij een formeel verzoek vanuit de VS kan Nederland bijvoorbeeld ook bijdragen met teams voor dijkinspectie of identificatie.

Dat zei minister-president Balkenende na afloop van de wekelijkse ministerraad. Hij gaf aan de beelden uit New Orleans 'met pijn in het hart' te hebben bekeken en zich zorgen te maken over 'het vele leed'. New Orleans werd vorige week getroffen door de orkaan Katrina. Als gevolg daarvan braken de dijken door, waardoor de stad kampt met overstromingen.

Volgens Balkenende zijn er de nodige contacten met de Verenigde Staten geweest. Er is nog geen officieel verzoek om hulp gekomen.

Fregat
Vooruitlopend op een komend verzoek stuurt Nederland alvast het marinefregat Hr. Ms. Van Amstel om hulp te bieden aan de inwoners van New Orleans. Het fregat vertrekt op korte termijn vanuit de Nederlandse Antillen en kan binnen vier dagen in het rampgebied zijn.

Als het Amerikaanse verzoek er komt, kan het schip ogenblikkelijk hulp bieden. De schepen zijn standaard uitgerust om noodhulp te verlenen. Voor vertrek zijn eenheden van het Korps Mariniers en aanvullende kleine vaartuigen ingeladen.

Overige hulp
Balkenende zei dat Nederland nog meer zou kunnen doen. Het gaat dan onder meer om een Rampen Identificatie Team, F16's en een duikpeloton. Rijkswaterstaat heeft een Dijk Inspectie Team aangeboden. Dit inspectieteam kan bij overstromingen snel bijstand verlenen. Het team kan helpen de schade te beperken en de waterkering te herstellen.

Oliereserves
De 26 landen van het Internationale Energie Agentschap (IEA) hebben op 2 september besloten om extra olie op de wereldmarkt te brengen. Verschillende delen van het Amerikaanse oliesysteem hebben te lijden gehad van de orkaan Katrina en zijn deels of volledig buiten gebruik geraakt. Het gaat daarbij om boorplatforms, raffinaderijen, pijpleidingen en depots die voor korte of langere tijd onbruikbaar zijn geworden. Dit heeft effecten op de mondiale oliemarkt.

In het gezamenlijke plan wordt de oliemarkt verruimd met 60 miljoen vaten of een gemiddelde van 2 miljoen vaten per dag gedurende dertig dagen. 2 miljoen vaten is ruim 2% van het mondiale dagelijkse olieverbruik.

Voor het Nederlandse aandeel in het plan zal Nederland overheidsvoorraden inzetten. Minister Brinkhorst (EZ) zal de stichting COVA, die de overheidsvoorraden beheert, in staat stellen olie of olieproducten op de markt te brengen.

bron:AZ