Nederland gaat voor de wereldtentoonstelling Expo 2010 in Shanghai een paviljoen bouwen. Het paviljoen moet 10% van de bezoekers trekken. Deze 7 miljoen mensen zullen een indringende 'Nederland-beleving' ondergaan. De ministerraad heeft dit besloten op voorstel van minister Bot (BZ) en minister Brinkhorst (EZ). Nederland wil een 'onderscheidend en aansprekend' paviljoen bouwen, en doet daarvoor een beroep op de creatieve sector in Nederland.

Het kabinet, medeoverheden (waaronder de gemeente Rotterdam) en het Nederlandse bedrijfsleven stellen 20 miljoen euro beschikbaar voor de bouw en de exploitatie van het paviljoen. Het thema van de wereldtentoonstelling Expo 2010 is 'Better city, better life'. De Expo in Shanghai opent op 1 mei 2010 en duurt 183 dagen. De organisatie rekent op 70 miljoen bezoekers.

Bron: RVD