Nederland en de Oekraïne gaan intensiever samenwerken op energiegebied. Hiertoe zijn op 7 juni twee intentieverklaringen ondertekend. Van Nederlandse zijde zijn de verklaringen ondertekend door minister Brinkhorst van Economische Zaken, van Oekraïense zijde door minister Plachkov respectievelijk minister Tarasyuk. Eén intentieverklaring heeft betrekking op verdergaande samenwerking en kennisuitwisseling met het oog op energie efficiencyverbetering in de Oekraïne.

Het gaat daarbij zowel om industrieel als om huishoudelijk gebruik van energie.De andere intentieverklaring heeft betrekking op energiesamenwerking in het kader van het zogeheten joint implementation programma. Daarbij worden energie-efficiency verbeteringsprojecten in de Oekraïne mede gefinancierd door de Nederlandse overheid. De besparing in uitstoot van CO2 telt daarbij mee voor de Nederlandse inspanningen om de Kyoto-afspraken na te komen.

bron:EZ