Tijdens een bezoek van president Poetin aan Nederland hebben Rusland en Nederland vier overeenkomsten ondertekend, waaronder een gemeenschappelijk actieprogramma en een samenwerkingsovereenkomst over onderwijs.

 

Gemeenschappelijk actieprogramma
Minister Bot en zijn Russische collega Lavrov ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst over onderwijs en een gemeenschappelijk actieprogramma (GAP) dat loopt tot 2007. In het GAP worden afspraken gemaakt over samenwerking op tal van terreinen. Zo gaan Nederland en Rusland samenwerken op het gebied van technologische rampen en natuurrampen en bestrijding van infectieziekten (zoals HIV/aids). Ook de uitwisseling van informatie op het gebied van de strijd tegen het internationale terrorisme komt aan de orde. De nieuwe overeenkomst vervangt het oude GAP 2004-2005.
Het bedrijfsleven heeft de twee overige overeenkomsten ondertekend.

Relatie tussen Nederland en Rusland
Tijdens de regeringslunch ter gelegenheid van het staatsbezoek sprak minister-president Balkenende over de relatie tussen Nederland en Rusland die 'bijzonder dierbaar is'. Hij liet weten dat Nederland de relaties met Rusland graag verder wil versterken. Balkenende gaf aan dat Nederland een spoedige toetreding van Rusland tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) steunt. 'We hebben groot vertrouwen in de economische mogelijkheden van uw land. Een belangrijk land als Rusland hoort thuis in de Wereldhandelsorganisatie.'

Ook sprak Balkenende over de strijd tegen terrorisme. Volgens Balkenende staan Nederland en Rusland hierbij 'schouder aan schouder'. 'Een stevig antwoord op radicalisme is nodig. Maar we weten ook dat radicalisme uiteindelijk alleen met politieke middelen kan worden uitgebannen. Zonder politieke dialoog lukt het niet eenheid en stabiliteit te smeden.'

Mensenrechten
Op de gezamenlijke persconferentie van Balkenende en Poetin zei Balkenende dat een 'open dialoog' is gevoerd over de situatie in Tsjetsjenië. Ook gaf Balkenende aan dat hij zijn zorgen heeft geuit over de mensenrechten, over verdwijningen en over de behandeling van mensenrechtenstrijders. 

'Ik vind dat deze punten niet onberoerd mogen blijven. We hebben dat besproken. En ik heb ook gemerkt dat de president heel goed oog heeft voor de zorgen die hierover bestaan. Tegelijkertijd heeft hij van zijn kant de zorgen aangegeven waar zij tegenop lopen.' Balkenende noemde het een groot voorrecht dat ook bij een officieel staatsbezoek over deze zaken open en eerlijk kan worden gesproken. 

bron:RVD