Nederland geeft 5 miljoen euro om het onderwijs voor kinderen in Pakistan weer op te zetten. Minister Van Ardenne zei dat tijdens een benefiethockeywedstrijd in Rotterdam voor de slachtoffers van de aardbeving in Pakistan.

Door de aardbeving zijn ongeveer 8.000 openbare scholen vernield of onbruikbaar geworden. Nederland wil eraan bijdragen dat kinderen zo snel mogelijk weer naar school kunnen gaan.

Volgens minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) is het belangrijk dat deze kinderen weer in een dagelijkse routine komen en dat zij met leeftijdgenoten in een beschermde omgeving ervaringen kunnen uitwisselen.

Unicef leidt de uitvoering van de onderwijsprogramma's. Het is de bedoeling dat straks weer 11.000 scholen kunnen functioneren, 890.000 kinderen weer naar school kunnen en 27.000 leerkrachten een training krijgen in omgaan met traumaverwerking.

Met deze extra 5 miljoen euro voor onderwijs heeft Nederland in totaal 22 miljoen euro beschikbaar gesteld voor hulpverlening in Pakistan.

bron:BZ