De Nederlandse tarieven voor het transport van aardgas behoren tot de laagste in Europa. Mede als gevolg hiervan is Nederland een zeer aantrekkelijk doorvoerland voor gas. Dit blijkt uit een studie die is uitgevoerd in opdracht van Gas Transport Services B.V. (GTS), de beheerder van het landelijk gastransportsysteem.

De tarieven van GTS zijn over het algemeen vergelijkbaar met die in het Verenigd Koninkrijk en België. Met deze landen behoort Nederland tot de goedkoopste gastransportlanden in Europa.

De studie neemt tal van factoren in ogenschouw, zoals de omvang van de getransporteerde volumes, de bedrijfstijden en de transportafstanden. Het onderzoek, uitgevoerd door Arthur D. Little Ltd., is een vervolg op onderzoek in vorige jaren. Ook in voorgaande studies kwamen de Nederlandse tarieven steeds als relatief laag uit de bus.

Dit beeld bevestigt de bevindingen van het meest recente vergelijkende onderzoek dat de Europese Commissie als verslaglegging over de verwezenlijking van de interne Europese energiemarkt jaarlijks presenteert. Ook daarin komen de Nederlandse tarieven als relatief laag naar voren, terwijl tevens in andere opzichten de Nederlandse prestaties ten behoeve van de vrije gasmarkt gunstig worden beoordeeld.

bron:Gas Transport services