De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft tussen 1 mei en 15 augustus bijna 4.000 verzoeken voor een machtiging voorlopig verblijf (mvv) van onderwijsinstellingen ontvangen voor buitenlandse studenten die in het kader van een studie naar Nederland willen komen. Dit zijn circa 700 verzoeken (bijna 20%) meer dan vorig jaar. Bijna alle verzoeken zijn dit jaar binnen twee weken na ontvangst van een compleet verzoek afgehandeld. De meeste aanvragen zijn afkomstig van studenten uit China, Indonesië, Rusland.

Buitenlandse studenten die in Nederland willen studeren moeten in het bezit zijn van een machtiging voorlopig verblijf (mvv) en een reguliere verblijfsvergunning. De mvv kan worden aangevraagd bij het Bureau verkorte procedure van de IND en de aanvraag voor een verblijfsvergunning kan daarna bij de gemeente worden ingediend. De verkorte procedure is bedoeld voor bedrijven en onderwijsinstellingen die regelmatig een mvv aanvragen voor buitenlandse werknemers, studenten of stagiaires. Normaal gesproken neemt de aanvraagprocedure voor een mvv ongeveer drie maanden in beslag, maar via de verkorte mvv-procedure kan dit teruggebracht worden tot enkele weken. Zo zijn de compleet ingediende aanvragen die tussen 1 mei en 15 augustus bij de IND binnenkwamen binnen twee weken behandeld. In ruil voor een verkorte procedure bij het loket studie verkort, zorgen de onderwijsinstellingen ervoor dat de verzoeken voorzien zijn van alle documenten en
gegevens die benodigd zijn voor de beoordeling van het verzoek. Samen met de NUFFIC zijn de onderwijsinstellingen voorgelicht over deze werkwijze.
In het kader van een pilotproject zal in een aantal gemeenten in september een nieuwe werkwijze worden gevolgd met betrekking tot de verlening van een reguliere
verblijfsvergunning.

IND-ambtenaren van het loket 'studie verkort' zullen bij de gemeente ter plekke de
aanvragen voor een verblijfsvergunning voor studenten die met een geldige mvv Nederland zijn binnengekomen, gaan beoordelen waardoor er sneller dan in het voorafgaande jaar op aanvragen van deze groep studenten kan worden beslist.
 
bron:IND