Nederland krijgt vanaf 2007 per jaar 1 miljard euro korting op het bedrag dat wordt afgedragen aan de Europese Unie. Het kabinet heeft dat bereikt tijdens het overleg over de Europese meerjarenbegroting in Brussel.

Op de agenda van de Europese Raad van regeringsleiders stond de Europese meerjarenbegroting 2007-2013 (de Financiële Perspectieven). De Nederlandse delegatie stond onder leiding van minister-president Balkenende en bestond verder uit minister Zalm (Financiën), minister Bot en staatssecretaris Nicolaï (Buitenlandse Zaken).

Minister Zalm is blij met het bereikte resultaat, omdat het een einde maakt aan de scheve nettobetalingspositie van Nederland. Nederland bereikte met de 1 miljard precies het vooraf gestelde doel.

Het kabinet zette erop in de nettopositie van Nederland meer in overeenstemming te brengen met die van landen met een vergelijkbare welvaart.

Volgens de definitie van de Europese Commissie komt Nederland straks in de middenmoot terecht van de groep nettobetalers. Volgens de berekening van het kabinet blijft Nederland nog wel de grootste nettobetaler, maar is het gat met andere landen verwaarloosbaar klein geworden.

bron:MinFin