VNO-NCW vindt dat Nederland zich ten onrechte laat 'gijzelen' door de Europese normen voor luchtkwaliteit (fijn stof). De organisatie vindt dat overheden en de Raad van State niet meer elk bouwproject moeten beoordelen op basis van deze normen. 'De Europese regels bieden ruimte voor een meer soepele, pragmatische aanpak; laten we die ruimte benutten', zegt Cees Oudshoorn, directeur Economische Zaken van VNO-NCW. Hij zegt dit in een vraaggesprek met het VNO-NCW-opinieblad Forum van deze week.

Oudshoorn is blij met de kabinetsmaatregelen die gericht zijn op het terugdringen van de hoeveelheid fijn stof in de Nederlandse lucht. Hij vraagt het kabinet echter aanvullende wetgeving om te voorkomen dat de Raad van State - net als de afgelopen maanden - ook de komende jaren bouwplannen voortdurend naar de prullenbak blijft verwijzen. Het duurt namelijk even voordat de kabinetsmaatregelen voldoende effect sorteren.
Oudshoorn vindt dat de Europese normen voor luchtkwaliteit alleen een rol mogen spelen op plaatsen waar de volksgezondheid echt in het geding is. Bovendien moeten bouwplannen voortaan niet meer worden beoordeeld op basis van de bestaande normen, maar op basis van de vraag of ze passen in de plannen voor verbetering van de luchtkwaliteit.

Volgens de VNO-NCW-directeur is de bestaande praktijk in Nederland niet alleen slecht voor de economie, maar ook voor het milieu. 'Overschrijding van de norm betekent dat nieuwe activiteiten niet worden toegestaan, zelfs als zo'n nieuwe activiteit veel schoner is dan een bestaande.'

bron:VNO-NCW