God schiep de wereld, maar de Nederlanders schiepen Nederland. Door de eeuwen heen hebben we ons land op het water bevochten. Dat de strijd tegen het water echter nooit gestreden is, blijken de Nederlanders niet te beseffen. Onderzoek van TNS NIPO toont aan, dat waterbeheer voor de Nederlander een non issue is. Jaarlijks investeren we maar liefst vijf miljard euro in waterbeleid en -beheer. Het kost een fortuin om de voeten droog te houden. En de investering die dat vergt, neemt alsmaar toe.

De stijging van de zeespiegel stelt ons voor enorme kosten en ook de strengere Europese regelgeving met betrekking tot de kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater en grondwater vormt in toenemende mate een aanslag op onze portemonnee. Wij allen tezamen, de belastingbetalers, moeten die strijd tegen het water immers financieren. De TNS NIPO-enquàªte onder duizend Nederlanders vond plaats begin mei. Opdrachtgever was de Nederlandse Waterbond, de consumentenorganisatie op het gebied van water en waterdiensten. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport: · Ruim de helft van de Nederlanders vindt dat Politieke partijen onvoldoende standpunten uitdragen over het (toekomstige) waterbeleid. · Slechts à©à©n op de vijf mensen vindt dat de regering voldoende investeert (inzet, financiële middelen) in de waterproblematiek. De helft heeft hierover geen mening. · Vrijwel niemand is op de hoogte van (strengere) Europese regelgeving met betrekking tot de kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater en grondwater. · Nederlanders hebben nauwelijks kennis van waterbeheer en waterbeleid en het onderwerp interesseert ze ook amper. De campagne Nederland leeft met Water heeft wel enige positieve invloed. · De meeste mensen maken zich niet druk over toenemende waterrisico's. Wel hebben ze enige kennis van het feit dat de zeespiegel stijgt en dat we daardoor vaker te maken krijgen met hoog water. Er is sprake van een lauwe betrokkenheid bij dit onderwerp. · De Nederlanders zijn van mening dat ze onvoldoende worden geïnformeerd over waterbeleid en waterbeheer. Het Rijk en de waterschappen zien zij als de eerste verantwoordelijken op dit terrein. Wat Rijkswaterstaat uitvoert, daarvan hebben velen geen idee. Water staat dus nauwelijks in de belangstelling van het publiek en ook voor de politieke partijen is het geen onderwerp. Schrijnend, vindt de Nederlandse Waterbond, gezien de kosten die ermee zijn gemoeid en de keuzes waarvoor wij staan. Extra waterberging op het land, bijvoorbeeld, is een proces dat zich ten onrechte goeddeels onttrekt aan de waarneming van het brede publiek. De Nederlandse Waterbond maakt zich grote zorgen en vindt dat ook de waterinstanties zich de uitkomsten van dit onderzoek meer dan ooit moeten aantrekken. Het informeren van het publiek is niet voldoende. De inzet moet zijn: echte burgerbetrokkenheid, in de breedste zin van het woord.
 
bron:TNS NIPO