Nederland moet per 1 mei de grenzen volledig openen voor werknemers uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie. MKB-Nederland is het eens met Eurocommissaris Spidla van sociale zaken, die daarover woensdag een advies presenteert. Op afzienbare termijn zal de arbeidsmarkt deze mensen hard nodig hebben, zo verwacht de ondernemersorganisatie.

In Nederland staan nog veel mensen aan de kant die, onder meer met scholing, weer aan de slag kunnen. Dat aanbod zal echter ontoereikend zijn. De economie groeit weer, wat de werkgelegenheid doet stijgen. Ook de nakende vergrijzing vraagt om meer arbeidskrachten.
Al bij de toetreding in mei 2004 van de tien nieuwe EU-lidstaten stelde MKB-Nederland zich op het standpunt dat dit automatisch vrij verkeer van werknemers impliceert. Ze is het nooit eens geweest met de arbitraire beslissing van het kabinet om slechts 22.000 werknemers (in de praktijk met name Polen) toe te laten, die dan ook nog alleen in bepaalde sectoren aan het werk mogen. Ook deze selectie was discutabel.
Onderzoek in andere EU-landen die geen begrenzing hebben gesteld, toont aan dat de angst voor een grote migratiestroom niet terecht is. Bovendien zal de komende jaren ook de welvaart in de nieuwe EU-landen stijgen. Veel Oost-Europeanen zullen dan weer terugkeren.
Dankzij de uitbreiding van de wet WAGA (Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid) per 1 januari moeten ook in Nederland werkzame personeelsleden in dienst van buitenlandse ondernemingen worden betaald volgens de Nederlandse cao. Dat voorkomt dat zij veel goedkoper kunnen werken. Valse concurrentie kan ook worden aangepakt door strenger toe te zien op zogenoemde schijnzelfstandigen, aldus MKB-Nederland.
bron:MKB