Nederland is op 9 mei 2006 gekozen tot lid van de nieuwe VN Mensenrechtenraad. De raad telt 47 leden. De Nederlandse kandidatuur werd gesteund door 137 lidstaten van de Verenigde Naties. Naast Nederland waren er nog acht Westerse landen die met Nederland concurreerden voor de zeven zetels in de Westerse Groep van de raad. Door een loting wordt bepaald of de gekozen leden één, twee of drie jaar zitting zullen hebben in de raad.

Mensenrechten
Door het lidmaatschap kan Nederland in de eerste, cruciale fase bijdragen aan de verdere vormgeving van de raad. Tijdens het lidmaatschap gaat Nederland zich er vooral voor inzetten dat de raad schendingen van mensenrechten op een effectieve wijze kan behandelen. Dit moet allereerst door dialoog en samenwerking gebeuren. Als het betreffende land dit niet wil, vindt Nederland dat de Raad ook andere maatregelen moet kunnen nemen.
Zittingen
De Mensenrechtenraad gaat vaker bij elkaar komen dan zijn voorganger, de Mensenrechtencommissie. Belangrijke zaken kunnen daardoor tijdig worden besproken en afspraken kunnen beter worden gecontroleerd. Ook wordt het makkelijker om speciale zittingen bijeen te roepen. De eerste zitting van de Mensenrechtenraad begint op 19 juni en duurt twee weken.
Bron: BuZa