Tijdens de Raad voor Algemene Zaken en Externe Betrekkingen afgelopen maandag heeft minister Henk Kamp aangegeven dat Nederland in overleg met Duitsland zal bezien of en in hoeverre het een bijdrage kan leveren aan een militaire EU-operatie in de Democratische Republiek Congo. Om de verkiezingen in Congo goed te laten verlopen, heeft de VN de Europese Unie verzocht tijdens de verkiezingsperiode, ter afschrikking, een reservemacht van ongeveer 1500 militairen te leveren. Frankrijk en Duitsland zijn de leidende landen in deze operatie. Kamp liet in Brussel weten in juni met een besluit te komen over Nederlandse deelname.

Daarbij zal het hoe dan ook niet gaan om strategische of tactische transportmiddelen. Met de lopende missie, vooral met de ontplooiing van ISAF III, heeft de krijgsmacht haar handen in dat opzicht meer dan vol. Over een eventuele bijdrage wilde Kamp geen aantallen noemen. Wel zal Defensie enkele stafofficieren sturen voor het Duitse hoofdkwartier in Potsdam en zullen er enige officieren worden geplaatst op het operationele hoofdkwartier in de Congolese hoofdstad Kin.

bron:MinDef