Nederlandse importeurs van schoenen worden ernstig benadeeld als de door de Europese Commissie voorgestelde antidumpingheffingen op schoenen uit China en Vietnam doorgaan. Ook Nederlandse schoenverkopers en consumenten moeten meer gaan betalen. Staatssecretaris Karien van Gennip vindt dat de financiële voordelen van de heffingen voor schoenenproducenten in de EU in geen verhouding staan tot de nadelen voor importeurs, (tussen)handel en consumenten. Zij heeft het antidumping comité in Brussel dan ook
laten weten dat Nederland tegen de heffingen is.

Het totale verlies voor importeurs, (tussen)handel en consumenten in de EU als gevolg van de maatregel wordt geschat op E 332 miljoen per jaar. Voor Nederland betekent dit een verlies van E 39 miljoen per jaar. Het voorstel levert schoenproducenten in de gehele EU een voordeel op van slechts E 38 miljoen per jaar. In tegenstelling tot eerdere plannen van de Commissie vallen ook kinderschoenen onder de voorgestelde maatregel. Nederland keurt dit af.

Onder het motto van samen sterk, heeft Nederland zich de afgelopen weken binnen Europa actief ingezet voor de vorming van een coalitie tegen de voorgestelde antidumping heffingen. In dit eerste stadium van het besluitvormingsproces hebben zich dan ook een ongebruikelijk groot aantal landen tegen het voorstel van de Commissie uitgesproken. Op dit moment bepaalt het antidumping comité zijn standpunt, dat de basis vormt voor zijn advies aan Commissaris Mandelson. Begin september neemt de Raad van Ministers in Brussel een definitief besluit. Staatssecretaris van Gennip: Nu is het aan de Europese
Commissie om haar conclusies te trekken en de juiste consequenties hieraan te verbinden Nederland pleit voor grote terughoudendheid bij de inzet van handelsbeperkende maatregelen. De voorgestelde importheffingen treffen niet alleen consumenten en de (detail)handel, maar ook bedrijven die betrokken zijn bij de schoenenproductie. Daarbij  gaat het vooral ondernemers die hun bedrijfsproces hebben aangepast aan de toegenomen concurrentie en hun productie hebben verplaatst naar Azië en om bedrijven die zich in Nederland toeleggen op marketing, design en research.

bron:EZ