Vooruitlopend op een eventueel formeel Amerikaans verzoek daartoe vertrekt het
marinefregat Hr.Ms. Van Amstel op korte termijn van Curacao om hulp te bieden aan de inwoners van New Orleans.

De eventuele inzet van het fregat vloeit voort uit het aanbod dat Minister van
Buitenlandse Zaken Bot deed aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot, om in de getroffen gebieden humanitaire assistentie te verlenen. Het marinefregat stoomt alvast op richting New Orleans om bij formele goedkeuring ogenblikkelijk hulp te kunnen bieden. Binnen vier dagen na vertrek kan het schip in het rampgebied zijn.

Schepen van de Koninklijke Marine zijn standaard uitgerust om noodhulp te verlenen. Extra hulpmiddelen zijn bovendien voor vertrek uit Curacao aan boord genomen. Het gaat hier om eenheden van het Korps Mariniers en aanvullende kleine vaartuigen.

Het verlenen van noodhulp is voorts een van de vaste trainingsprogramma's van de
Koninklijke Marine. Defensie heeft in het Caraibisch gebied de afgelopen jaren
verscheidene keren humanitaire assistentie verleend na orkaanpassages.

Bron:MinDef