Millward Brown (voorheen: Centrum voor Marketing Analyses) heeft in het voorjaar van 2006 weer haar jaarlijks onderzoek onder particuliere beleggers uitgevoerd. Er zijn 1.003 beleggende huishoudens ondervraagd die beleggen in individuele aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, derivaten, aandelenlease of structured products. Hieruit blijkt onder meer dat in het voorjaar van 2006 Nederland 1,5 miljoen beleggende huishoudens telt en dat betekent een groei van 100.000 ten opzichte van een jaar geleden. Het is voor het eerst sinds 2000 dat het aantal particuliere beleggers substantieel toeneemt. In de jaren 2003-2005 bleef het voortdurend rond de 1,4 miljoen steken.
De overige resultaten van het onderzoek zijn:
- Het zijn vooral herintredende beleggers die de groei voor hun rekening nemen: een ruime meerderheid van de 100.000 heeft in het verleden al eens eerder belegd. Er is dus geen sprake van een herhaling van de beurshausse in de jaren negentig, toen de groei van demarkt bovenal bestond uit onervaren nieuwelingen.
- Structured products zijn in enkele jaren tijd gemeengoed geworden. Inmiddels belegt bijna een op de drie beleggers hierin. Jongeren lijken er wat meer door te worden aangetrokken dan ouderen. De rol van professionele adviseurs hierbij mag niet worden
onderschat: beleggers die zich laten adviseren, plegen vaker in structured products te beleggen.
- De groei van het particuliere transactievolume op de beurs wordt vooral bepaald door de handel in aandelen. Transacties in obligaties en opties laten lang niet dezelfde toename zien.
- De kapitaalgewogen asset mix van particuliere beleggers toont een portefeuille die de risico's als volgt spreidt:
44% in beleggingsfondsen
34% in aandelen
15% in obligaties
5% in derivaten
- Beleggingsfondsen hebben nog steeds het zwaarste gewicht in de asset mix. Er zijn echter indicaties dat de populariteit ervan wat aan kracht inboet. Binnen de categorie beleggingsfondsen lijken aandelenfondsen en obligatiefondsen daar wat meer last van te
hebben dan categorieën fondsen.
- In maart / april 2006 registreren we een optimisme van recordhoogte onder particuliere beleggers. Niet eerder waren er zoveel beleggers optimistisch gestemd over het niveau van de AEX aan het einde van het jaar. En niet eerder waren er zo weinig pessimisten. NB: dit optimisme registreerden we ruim een maand voordat in mei 2006 de correctie op de beurzen wereldwijd plaatsvond.
- De groei van on line beleggen zet onverminderd voort. In voorgaande jaren stimuleerde dit ook het beleggen op buitenlandse beurzen. Dat is nu niet meer het geval, want onveranderd 14% is rechtstreeks op buitenlandse beurzen actief. Wellicht dat de
voorspoedige ontwikkeling van de koersen in Amsterdam het minder aantrekkelijk heeft gemaakt om (ook) over de grens te gaan kijken.

bron: Millward Brown