Mensen die willen weten welke luchtvaartmaatschappijen onder verscherpt toezicht staan, kunnen terecht op de website van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). Bovendien kunnen via het loket Luchtvaartveiligheid deze onveilige situaties in de luchtvaart worden doorgegeven.

De inspectie publiceert jaarlijks een lijst met luchtvaartmaatschappijen die ernstige overtredingen hebben begaan. De verschillende Europese inspectiediensten wisselen nu al belangrijke informatie over veiligheid uit. Zo beschikken zij over een gezamenlijke database met de vliegverboden die zij hebben afgekondigd.  In de zaken rond Onur Air en Phuket Air eerder dit jaar bleek al dat de IVW zoveel mogelijk openheid betracht over in Nederland opgelegde vliegverboden.

Frankrijk en België kondigden deze week aan binnenkort zwarte lijsten op internet te publiceren over onveilige luchtvaartmaatschappijen. Nederland is daar geen voorstander van. Ons land ondersteunt het voorstel van de Europese Commissie om te komen tot een lijst met luchtvaartmaatschappijen die niet mogen vliegen op de Europese Unie. Op 7 september wordt op uitnodiging van de Commissie nader gesproken over criteria die aan de lijst van onveilige maatschappijen worden gesteld.
 
bron:VenW